Порталът опита и не успя да се свърже с вашия електронен подпис.

Затова виждате тази страница вместо интерфейса на портала.

За да използвате портала за административни услуги и електронни документи на ГВА-Авиационна сигурност трябва да имате електронен подпис.

Ако имате инсталиран електронен подпис и сте го ползвали с този браузър, моля направете следното:

1. Извадете USB устройството с електронния подпис от компютъра.

2. Затворете всички прозорци на браузъра.

3. Включете отново електронния си подпис в USB порт на компютъра.

4. Пуснете отново браузъра и отворете портала.

Ако отново имате трудности - моля, свалете презентацията за ползване на портала от тук:

Презентация за ползване на портала

В презентацията вижте страниците със заглавия "Вход с електронен подпис" и "Ако не успявате да влезете, опитайте това".